Anläggningar

Förutom att vi samarbetar med i stort sett alla konferensanläggningar, hotell, campingar, restauranger etc. har vi några anläggningar vi byggt upp ett extra starkt samarbete med. på vissa har vi byggt upp fasta aktivitetsanläggningar som vi själva förfogar över. Läs mer om anläggningarna här. Vi är alltid öppna för nya samarbeten!